Heomecer plus

HaemoCer ™ PLUS Emilebilir Polisakkarit Hemostat (APH), BioCers Polisakarit Ultra hidrofilik Emilebilir Mühendislik (PURE) sürecine dayanan tescilli bir patent teknolojisidir.

HaemoCer ™ PLUS APH, ultra hidrofilik, biyouyumlu parçacıklar oluşturan sofistike, bitki bazlı bir polimer çapraz bağlama içerir. Kanla temas ettikten sonra, HaemoCer ™ PLUS kanı hızla dehidre ederek ve kanama bölgesindeki trombosit, kırmızı kan hücreleri ve pıhtılaşma proteinlerinin konsantrasyonunu hızlandırarak doğal pıhtılaşma kaskadını güçlendirir. HaemoCer ™ PLUS’in ikinci etki şekli, kanama bölgesine yapışan ve daha fazla kanamayı önlemek için mekanik bir bariyer oluşturan sağlam jelleşmiş bir matrisin oluşmasıdır.

Son çalışmalar, HaemoCer ™ PLUS gibi bitki bazlı hemostatik materyallerin (polisakkaritler) postoperatif adezyonları azalttığını göstermektedir.

HaemoCer ™ PLUS, kalıntı bırakmadan 48 saat içinde amilaz tarafından hızla emilir.

HaemoCer ™ PLUS hiçbir hayvan veya insan bileşeni içermez ve amilaz tarafından hızla emilir ve parçalanır. HaemoCer ™ PLUS, kılcal, venöz veya arteriyolar damarlardan kanamanın basınç, ligatür ve diğer geleneksel yollarla kanamanın kontrolünün etkisiz veya pratik olmadığı durumlarda, ek bir hemostat olarak cerrahi prosedürlerde veya yaralanmalarda kullanım için endikedir. Patent bekleyen teknolojisi ile HaemoCer ™ PLUS, Almanya’da üretilmekte ve hemen hemen tüm dünyada onaylanmakta olup piyasada mevcuttur.

HaemoCer ™ PLUS APH, cerrahi uzmanlarının ihtiyaç duyduğu tüm önemli özellikleri sergilemektedir:

Doğal:

 • Bitki bazlı
 • Hiçbir hayvan veya insan bileşeni içermez
 • Normalde tam emilim

Güvenli:

 • Hızlı emilim, yabancı cisim reaksiyonu ve granülom oluşumu risklerini en aza indirir
 • Homolog transfüzyonların ve kan bağışlarının azaltılması
 • Destek ve ürün eğitimleri

Etkili:

 • Depolama hacmini azaltan kompakt ambalaj
 • Hızlı kullanıma hazır dağıtım, özel depolama veya buz çözme yok

Çok yönlü kullanım;

 • Difüze ve lokalize kanama tedavisi
 • Sütür çizgileri çevresindeki kanamalar
 • Vasküler cerrahide kanamanın durdurulması için fibrin yapıştırıcı yerine
 • Kemik kanaması,kemik mumu yerine
 • Elektrokoter ihtiyacı ve doku hasarında azalma
 • Uyumlu filtre hücre koruyucuları ile kullanım

Uygulama sahaları;

 • Kardiyak,vasküler ve torasik cerrahi
 • Genel cerrahi
 • Nakil cerrahisi
 • Travmatoloji
 • Tümör cerrahisi
 • Oral ve çene -yüz cerrahisi
 • KBB cerrahisi
 • Üroloji
 • Ortopedi
 • Plastik cerrahi
 • Yanık cerrahisi
 • Nörocerrahi
 • Pediatri
Ürün Kataloğu | PDF